Sojusz Lewicy Demokratycznej

Władze regionalne - powiat: Starogardzki

   RADA POWIATOWA                  SLD POWIATU STAROGARDZKIEGO

1. Czerwińska         Irena

2. Czerwiński          Tomasz

3 .Dahm                  Urszula

4. Ebertowski         Józef

5. Furgała                Maria

6. Gdaniec              Kamil

7. Gołębiewski        Zbigniew

8. Kamysz                 Jan

9.Kaszubowski        Franciszek

10.Krupa                   Zygfryd

11.Kwiatkowski       Andrzej

12.Nadolny               Zbigniew

13.Rosani                 Magdalena

14.Rutkowski           Wiesław

15.Stachowicz         Edmund

16.Szyszkowska Marquardt  Anna

17.Walczak               Łukasz

18.Wiśniewska        Janina

19.Wyborski              Andrzej

 

ZARZĄD RADY POWIATOWEJ

1. Rutkowski             Wiesław              -    Przewodniczący

2. Gołębiewski          Zbigniew            -     Sekretarz

3 Wyborski                Andrzej               -     Wiceprzewodniczący

4. Krupa                     Zygfryd              -      Skarbnik

5. Furgała                   Maria                 -       Członek

6.Szyszkowska Marqardt      Anna     - Członek

7. Walczak                 Łukasz               -       Członek